آخرین اخبار

فصل سوم: قرائن و ضرایب مالیاتی

قرائن و ضرایب مالیاتی
ماده ۱۵۲

حذف شده است .
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

ماده ۱۵۳

حذف شده است .
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

ماده ۱۵۴

حذف شده است .
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Summary
Review Date
Reviewed Item
فصل سوم: قرائن و ضرایب مالیاتی ماده ۱۵۲ حذف شده است .ماده ۱۵۳ حذف شده است .ماده ۱۵۴ حذف شده است .
Author Rating
51star1star1star1star1star

کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت در اختیار کانون مشاوران مالیاتی پایتخت می باشد.
بازاریابی محتوا و پشتیبانی سایت : سرو آنلاین | طراحی وب سایت : سرو سایت