آخرین اخبار

فصل سوم: مالیات بر ارضی بایر

مواد 12 الی 16 حذف شده است.

کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت در اختیار کانون مشاوران مالیاتی پایتخت می باشد.