تشكيل پرونده ماليات بر عملكرد و ارزش افزوده

با همراهي كارشناسان با سابقه          در اسرع وقت با كمترين هزينه ممكنه        تلفن تماس:02138424

مطالب در نگاه تصویر

 • حساب‌های اجاره‌ای یکی از مسیر‌های جدید پولشویی و مصادیق جرائم مالیاتی است.
 • مالیات به عنوان ابزاری کارآمد در جهت اجرای سیاست‌های اقتصادی
 • باورها و گرایشات مثبت نسبت به نظام مالیاتی می تواند نتایج مثبتی را به وجود آورد
 • ارائه خدمات مالیاتی، گامی در راستای حقوق شهروندی و حقوق مودیان
 • نام‌گذاری یکی از خیابان‌های شهرستان جوین به نام مالیات
 • لزوم پرداخت مالیات به عنوان یک امر فردی و اجتماعی، اهمیت بسزایی دارد
 • برای گسترش عدالت مالیاتی ، راهی جز شفافیت اقتصادی نیست.
 • بخش عمده ای از بودجه سال ۱۳۹۸ با درآمدهای مالیاتی تأمین می‌شود.
 • مدیرکل امور مالیاتی اردبیل تأکید کرد: تلاش در راستای مبارزه جدی با فرار مالیاتی
 • مالیات، زمینه ساز توسعه اقتصادی واجتماعی درجامعه
 • قوانین مالیاتی و اهرم های بازرسی آن
 • مبارزه با فرار مالیاتی درگرو شفافیت اقتصادی است
 • رسیدگی به مشکلات مالیاتی مودیان در راس امور است

کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت در اختیار کانون مشاوران مالیاتی پایتخت می باشد.