آخرین اخبار

آخرین اخبار مالیاتی

بخشنامه سازمان امور مالیاتی شرایط پذیرش صورتحساب های صادره مودیان ملزم به صدور صدورتحساب الکترونیکی حسب فراخوان های اعلامی

بخشنامه شماره ۲۰۰/۱۴۰۱/۵۲ مورخ ٢٨ / ١٠ /١۴٠١ سازمان امور مالیاتی موضوع :شرایط پذیرش صورتحساب های صادره مودیان ملزم به صدور صدورتحساب الکترونیکی حسب فراخوان های اعلامی بیشتر بخوانید

وکیل مالیاتی | مشاور مالیاتی

کانون مشاوران مالیاتی پایتخت مجری طرح پشتیبانی سالیانه مالیاتی تهیه و ارسال اظهارنامه عملکرد و ارزش افزوده و صورت معاملات فصلی، در این خصوص مشاوره ما با شعار خدمات حرفه ای و صادقانه به مودیان محترم، ارائه خدمت می نماییم.

وکیل مالیاتی , مشاور مالیاتی , مالیات
تلگرام

کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت در اختیار کانون مشاوران مالیاتی پایتخت می باشد.