وی تاکید کرد: در اجرای ماده ۷۳ قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه، از ابتدای سال ۱۴۰۰ به قیمت خرده‌فروشی هر نخ سیگار تولید داخل با نشان (برند) بین‌المللی مبلغ ۵۰۰‌ ریال، هر نخ سیگار وارداتی مبلغ ۱۵۰۰‌ریال، تولید داخل با نشان ایرانی مبلغ ۲۵۰ ریال و هر بسته پنجاه گرمی تنباکوی قلیان داخلی ۳۳ هزار ریال به‌عنوان مالیات و هر بسته پنجاه گرمی تنباکوی وارداتی ۱۰۰‌هزار ریال به‌عنوان حقوق ورودی اضافه خواهد شد.

مسیحی افزود: گمرک جمهوری اسلامی ایران وظیفه دارد در اجرای حکم تبصره (۱) ماده (۲۰) قانون مالیات ارزش افزوده، مالیات متعلق به واردات محصولات دخانی را قبل از ترخیص از واردکنندگان کالاهای مزبور وصول و در پروانه‌های گمرکی یا فرم‌های مربوط حسب مورد درج نماید. براساس اعلام معاون درآمدهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور، واردکنندگان و تولیدکنندگان محصولات دخانی مکلف به پرداخت مالیات و عوارض می‌باشند.