پاسخگویی رایگان به سوالات حسابداری، بیمه، و تامین اجتماعی و مالیات و تشکیل پرونده مالیات بر عملکرد و ارزش افزوده

با همراهي كارشناسان با سابقه          در اسرع وقت با كمترين هزينه ممكنه        تلفن تماس:02138424

فصل هفتم: مالیات بر جمع درآمد ناشی از منابع مختلف

مالیات بر جمع درآمد ناشی از منابع مختلف
ماده ۱۲۹

حذف شده است .
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

ماده ۱۳۰

بدهی‌های گذشته موضوع مواد ۳ تا ۱۶ و تبصره ۳ ماده (۵۹) ، ماده ۱۲۹ قانون مالیات های مستقیم مصوب ۱۳۶۶/۱۲/۳ و اصلاحیه‌های بعدی آن قابل مطالبه و وصول نخواهد بود .
تبصره:
وزارت امور اقتصادی و دارایی می‌تواند بدهی مالیاتهایی که سال تحصیل درآمد مربوط یا تعلق آنها حسب مورد قبل از سال ۱۳۸۱ باشد را تا سقف ده میلیون (۱۰٫۰۰۰٫۰۰۰) ریال برای هر مودی در نقاطی که مقتضی بداند کلا یا جزئا مورد بخشودگی قرار دهد .
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

ماده ۱۳۱


نرخ مالیات بر درآمد اشخاص حقیقی به استثنای مواردی که طبق مقررات این قانون دارای نرخ جداگانه ای می باشد به شرح زیر است:
۱ـ تا میزان پانصد میلیون (۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال درآمد مشمول مالیات سالانه به نرخ پانزده درصد (۱۵%)
۲ـ نسبت به مازاد پانصد میلیون (۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال تا میزان یک میلیارد (۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال درآمد مشمول مالیات سالانه به نرخ بیست درصد (۲۰%)
۳ـ نسبت به مازاد یک میلیارد (۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال درآمد مشمول مالیات سالانه به نرخ بیست و پنج درصد (۲۵%)
تبصره ـ به ازای هر ده درصد (۱۰%) افزایش درآمد ابرازی مشمول مالیات اشخاص موضوع این ماده نسبت به درآمد ابرازی مشمول مالیات سال گذشته آنها، یک واحد درصد و حداکثر تا پنج واحد درصد از نرخهای مذکور کاسته می شود. شرط برخورداری از این تخفیف تسویه بدهی مالیاتی سال قبل و تسلیم اظهارنامه مالیاتی مربوطه در مهلت اعلام شده از سوی سازمان امور مالیاتی است.
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Summary
Review Date
Reviewed Item
بدهی‌های گذشته موضوع مواد ۳ تا ۱۶ و تبصره ۳ ماده (۵۹) ، ماده ۱۲۹ قانون مالیات های مستقیم مصوب ۱۳۶۶/۱۲/۳ و اصلاحیه‌های بعدی آن قابل مطالبه و وصول نخواهد بود
Author Rating
۵1star1star1star1star1star

کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت در اختیار کانون مشاوران مالیاتی پایتخت می باشد.