بسته کد 11

1,890,000 تومان

خدمات آن لاین: ندارد

پاسخگویی تلفنی و مشاوره: ندارد

حضور حسابدار درمحل: 4 روز درماه

دسترسی به مدیرمالی (نظارت هفتگی): ندارد

بسته کد 10

890,000 تومان

خدمات آن لاین: دارد

پاسخگویی تلفنی و مشاوره: دارد

حضور حسابدار درمحل: ندارد

دسترسی به مدیرمالی (نظارت هفتگی): ندارد

بسته کد 41

3,890,000 تومان

خدمات آن لاین: دارد

پاسخگویی تلفنی و مشاوره: دارد

حضور حسابدار درمحل: 8 روز درماه

دسترسی به مدیرمالی (نظارت هفتگی): دارد

بسته کد 12

2,890,000 تومان

خدمات آن لاین: ندارد

پاسخگویی تلفنی و مشاوره: دارد

حضور حسابدار درمحل: 6 روز در ماه

دسترسی به مدیرمالی (نظارت هفتگی): دارد

شرایط اشتراک ماهیانه

 • شرایط سایت به مودی و کارفرما توضیح داده شده و لینک سایت به مشتری ارسال میگردد
 • کلیه خدمات فقط از طریق سایت ایران مالیات ارائه میگردد
 • مشتری براساس خواست خود یک بسته خدماتی را انتخاب میکند
 • پس از واریز و تسویه حساب ماهیانه مشتری، سرویس و خدمات ارائه میگردد.
 • به هر مشتری صفحه کاربری و کنترل واریزی و برداشت طراحی میگردد
 • درصورت درخواست مشتری صورتحساب و فاکتور رسمی به مشتری تحویل داده میشود .
 • رضایت مشتری با ارائه برگه ماموریت حسابدار و مدیرمالی جلب میگردد .
 • درصورت رضایت مشتری جلب نگردد ، کلیه وجوه دریافتی عودت داده میشود . حداکثر در بازه زمانی یکماهه
 • خدمات حسابداری کد 10(آنلاین / ارسال مدارک)
 • مشتری هر روز یا هر هفته فاکتورها و صورت درآمدها و هزینه های خود را به شرکت واتساپ یا به واسطه پیک ارسال مینماید .
 • حسابدار مربوطه مسئول کنترل اسناد ومدارک بوده و اقدام به ثبت و دسته بندی مدارک مینماید
 • مسئول واحد عملکرد حسابدار را کنترل کرده و به سرپرست گزارش ارائه مینماید .
 • بسته خدماتی کد 11 ( ثابت / درمحل)
 • بسته خدماتی کد 12 ( اختصاصی/ درمحل)
 • بسته خدماتی کد 41 ( جامع / درمحل )

کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت در اختیار کانون مشاوران مالیاتی پایتخت می باشد.