آخرین اخبار

جدول خدمات ایرانمالیات

شرح خدمت قیمت (تومان)  
ارسال اظهارنامه ارزش افزوده 120000 ثبت درخواست
ثبت اطلاعات ترازنامه و صورت سود و زیان به صورت صحیح از طرف مودی و اظهار نامه اشخاص حقوقی 260000 ثبت درخواست
عدم فعالیت بدون ترازنامه و حساب سود و زیان اشخاص حقوقی 120000 ثبت درخواست
ثبت اطلاعات ترازنامه و صورت سود و زیان به صورت صحیح از طرف مودی و اظهار نامه اشخاص حقیقی 150000 ثبت درخواست
عدم فعالیت بدون ترازنامه و حساب سود و زیان اشخاص حقیقی 70000 ثبت درخواست
ثبت و ارسال اظهارنامه و فیش پرداختی برای یک مودی با یک فیش 70000 ثبت درخواست
پیش ثبت نام مستغلات املاک 20000 ثبت درخواست
ثبت و ارسال اظهارنامه با یک مستاجر 70000 ثبت درخواست
به ازای هر ملک اجاری (مستاجر) اضافی 15000 ثبت درخواست
اظهارنامه مالیات بر ارث 200000 ثبت درخواست
مشاوره مالیاتی دقیقه‌ای 5000 ثبت درخواست
مشاوره مالیات بر ارزش افزوده دقیقه‌ای 5000 ثبت درخواست
مشاوره و انجام امور حل اختلاف با سازمان امور مالیاتی دقیقه‌ای 5000 ثبت درخواست
مشاوره بیمه و قانون کار دقیقه‌ای 5000 ثبت درخواست
مشاوره ارسال اظهارنامه انحلال دقیقه‌ای 5000 ثبت درخواست
مشاوره انجام امور ثبتی شرکت دقیقه‌ای 5000 ثبت درخواست
مشاوره انجام امور مربوط به ثبت برند دقیقه‌ای 5000 ثبت درخواست
مشاوره انجام امور مربوط به دریافت کارت بازرگانی دقیقه‌ای 5000 ثبت درخواست
مشاوره مدیریت کسب و کار دقیقه‌ای 5000 ثبت درخواست
تحریر دفاتر قانونی تا ۵۰ سند 200000 ثبت درخواست
ارسال لیست بیمه تا ۱۰ نفر 50000 ثبت درخواست
ارسال لیست مالیات حقوق تا ۱۰ نفر 50000 ثبت درخواست
پیگیری و اخذ دفاتر قانونی سالیانه 250000 ثبت درخواست
ثبت نام و پیش ثبت نام کد اقتصادی تا تکمیل پرونده 1000000 ثبت درخواست
پیش ثبت نام و تکمیل فرآیند ارزش افزوده تا اخذ اعتبار 200000 ثبت درخواست
حسابرسی بیمه تامین اجتماعی هر نقر ساعت 300000 ثبت درخواست
حسابرسی مالیات بر ارزش افزوده هر نفر ساعت 300000 ثبت درخواست
انجام امور حل اختلاف با سازمان مالیاتی هر نفر ساعت 300000 ثبت درخواست
انجام امور حل اختلاف با سازمان تامین اجتماعی هر نفر ساعت 300000 ثبت درخواست
دریافت کد کارگاهی بیمه تامین اجتماعی 700000 ثبت درخواست
نامه عدم فعالیت 50000 ثبت درخواست
پیگیری تغییرات در سامانه به ازای هر تغییر 50000 ثبت درخواست

کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت در اختیار کانون مشاوران مالیاتی پایتخت می باشد.