مشاوره مالیاتی به مدت ۳۰ دقیقه

150,000 تومان

مشاوره مالیات بر ارزش افزوده به مدت ۳۰ دقیقه

150,000 تومان

مشاوره بیمه و قانون کار به مدت ۳۰ دقیقه تلفنی

90,000 تومان

مشاوره مدیریت کسب و کار به مدت ۳۰ دقیقه

150,000 تومان

مشاوره ارسال اظهارنامه انحلال به مدت ۳۰ دقیقه

150,000 تومان

مشاوره بیمه و قانون کار به مدت ۳۰ دقیقه حضوری

150,000 تومان

مشاوره انجام امور مربوط به ثبت برند به مدت ۳۰ دقیقه

150,000 تومان

مشاوره انجام امور مربوط به دریافت کارت بازرگانی به مدت ۳۰ دقیقه

150,000 تومان

مشاوره انجام امور ثبتی شرکت به مدت ۳۰ دقیقه

150,000 تومان

مشاوره و انجام امور حل اختلاف با سازمان امور مالیاتی به مدت 30 دقیقه

150,000 تومان

خدمات مشاوره مالیاتی

کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت در اختیار کانون مشاوران مالیاتی پایتخت می باشد.