پاسخگویی رایگان به سوالات حسابداری، بیمه، و تامین اجتماعی و مالیات و تشکیل پرونده مالیات بر عملکرد و ارزش افزوده

با همراهي كارشناسان با سابقه          در اسرع وقت با كمترين هزينه ممكنه        تلفن تماس:02138424

فصل پنجم: هیات عالی انتظامی مالیاتی و وظایف و اختیارات آن

ماده ۲۶۱

حذف شده است .
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

ماده ۲۶۲

حذف شده است .
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت در اختیار کانون مشاوران مالیاتی پایتخت می باشد.