آخرین اخبار

آیا در اظهارنامه حقوقی در صفحه 23 جدول شماره 23 (فهرست صادرات و ما به ازاء تفاوت) می توان بیشتر از (9 رکورد) ثبت نمود؟

0
0

برای ثبت بیشتر از 9 رکورد در این جدول می بایست ابتدا 8 رکورد اول ثبت گردد و در (ردیف 9) مجموع مابقی ثبت گردد. در این صورت نیاز به ثبت شماره پرونده سبز گمرکی نمی باشد ولی می بایست شرح کالا را در نقل از پیوست ثبت نمایید.

لازم به ذکر است در هنگام رسیدگی می بایست ریز پیوست تحویل ممیز گردد.

نمایش 0 نتیجه
پاسخ شما

کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت در اختیار کانون مشاوران مالیاتی پایتخت می باشد.