آخرین اخبار

وظایف مدرسین مالیاتی چیست؟

0
0

• درخواست تشکیل دوره به اداره مالیاتی (نمایندگان مجاز که در سازمان مالیاتی اموزش دیده اند با نظارت اداره مالیاتی خود مسئول آموزش دیگران می باشند)
• دریافت و ثبت اطلاعات مورد نظر سازمان از متقاضیان (اطلاعات هویتی و شناسنامه ای و اطلاعات سخت افزاری(IP/MAC ADDRESS)) در سامانهhttp://modares.tax.gov.ir)
• برگزاری دوره در حضور ناظر مالیاتی و انتظار جهت تایید دوره توسط اداره مالیاتی پس از برگزاری دوره
• در صورت نیاز ارسال پیامک برای متقاضیان تایید شده که اطلاعات کاربری خود را فراموش کرده اند
• Reset اطلاعات MAC ADDRESS متقاضیانی که به علت مشکلات سخت افزاری قادر به ارسال از سیستم معرفی شده ی قبلی نیستند(یک بار به ازای هر سال)

نمایش 0 نتیجه
پاسخ شما

کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت در اختیار کانون مشاوران مالیاتی پایتخت می باشد.