آخرین اخبار

همکاران اداره مالیاتی چه وظایفی پیرامون مدرسین مالیاتی به عهده دارند؟

0
0

• بررسی درخواست مدرسین جهت تشکیل دوره و حضور در دوره جهت نظارت بر کیفیت و روند آموزش
• تعیین وضعیت (تایید/عدم تایید) متقاضیان ثبت شده توسط مدرسین پس از تشکیل دوره در سامانه http://modares.tax.gov.ir
• در صورت نیاز ارسال پیامک برای متقاضیان تایید شده که اطلاعات کاربری خود را فراموش کرده اند(در صورتی که متقاضی ثبت شده به مدرس خود جهت ارسال پیامک مجدد دسترسی نداشته باشد)
• تغییر شماره تلفن همراه در صورت در خواست متقاضیان در سامانه http://modares.tax.gov.ir

نمایش 0 نتیجه
پاسخ شما

کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت در اختیار کانون مشاوران مالیاتی پایتخت می باشد.