آخرین اخبار

درصورتی که خودرو تغییر کاربری داشته باشد، چه اسناد و مدارکی مورد نیاز می باشد؟

-10
0

در این حالت برگ سبز جدید و قدیم خودرو و نامه راهنمایی و رانندگی که براساس آن تغییر کاربری خودرو ثبت گردیده است، مورد نیاز می باشد.

نمایش 0 نتیجه
پاسخ شما

کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت در اختیار کانون مشاوران مالیاتی پایتخت می باشد.