به گزارش روی خط رسانه های برنا؛ مطابق با مصوبات و قوانین موجود، ناشران و کتاب‌فروشان از پرداخت مالیات، معاف هستند اما همچنان برخی از آن‌ها با وجود ارائه اظهار‌‌نامه از سوی ماموران سازمان امور مالیاتی مجبور به پرداخت مالیات می‌شوند.

علی‌اصغر کاراندیش گفت: ناشران و کتاب‌فروشان براساس قانون از مالیات معاف هستند اما باید اظهار‌نامه مالیاتی را تکمیل و ارائه کنند تا مشمول این قانون شوند. اگر اظهار‌‌نامه ارائه نشود یا مشکلی داشته باشد، صاحبان مشاغل مشمول معافیت نخواهند شد و برای آن‌ها مالیات در نظر گرفته می‌شود.

وی درباره اینکه ماموران مالیات به رغم ارائه اظهار‌نامه مالیاتی، ماموران سازمان امور مالیاتی از ناشران و کتاب‌فروشان مالیات دریافت می‌کنند، گفت: بین سازمان امور مالیاتی کشور با معاونت توسعه و معاونت حقوقی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، تفاهم‌نامه‌ای منعقد شده که مطابق با آن اعضای این دو بخش به‌عنوان نمایندگان وزارتخانه مشکلات مالیاتی بین وزارتخانه و سازمان امور مالیاتی را بررسی می‌کنند.

معاون حقوقی، امور مجلس و استان‌ها ادامه داد: اگر صاحبان مشاغل معاف از مالیات، همچنان با مشکل مواجه شوند می‌توانند دلایل خود را به صورت کتبی به معاونت حقوقی یا معاونت توسعه وزارتخانه ارسال کنند تا در جلسات بررسی شود.