پاسخگویی رایگان به سوالات حسابداری، بیمه، و تامین اجتماعی و مالیات و تشکیل پرونده مالیات بر عملکرد و ارزش افزوده

با همراهي كارشناسان با سابقه          در اسرع وقت با كمترين هزينه ممكنه        تلفن تماس:02138424

ماده ۲

ماده ۲ قانون مالیات های مستقیم اشخاص زیر مشمول پرداخت مالیاتهای موضوع این قانون نیستند:

۱- وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی
۲- دستگاه‌هایی که بودجه آنها به وسیله دولت تامین می‌شود .
۳- شهرداری‌ها .
۴- بنیادها و نهادهای انقلاب اسلامی دارای مجوز معافیت از طرف حضرت امام خمینی (ره) و مقام معظم رهبری.
تبصره ۱: شرکت‌هایی که تمام یا قسمتی از سرمایه آنها متعلق به اشخاص و موسسه‌های مذکور در بندهای فوق باشد ، سهم درآمد یا سود آنها مشمول حکم این ماده نخواهد بود . حکم این تبصره مانع استفاده شرکت‌های مزبور از معافیت‌های مقرر در این قانون ، حسب مورد ، نیست.
تبصره ۲: درآمدهای حاصل از فعالیت‌های اقتصادی از قبیل فعالیت‌های صنعتی ، معدنی ، تجاری ، خدماتی و سایر فعالیت‌های تولیدی برای اشخاص موضوع این ماده ، که به نحوی غیر از طریق شرکت نیز تحصیل می‌شود ، در هر مورد به طور جداگانه به نرخ مذکور در ماده (۱۰۵) این قانون مشمول مالیات خواهد بود . مسئولان اداره امور در این گونه موارد نسبت به سهم فعالیت مذکور مکلف به انجام دادن تکالیف مربوط طبق مقررات این قانون خواهند بود . در غیر این صورت نسبت به پرداخت مالیات متعلق با مودی مسئولیت تضامنی خواهند داشت.
Summary
Review Date
Reviewed Item
ماده ۲ قانون مالیات های مستقیم اشخاص زیر مشمول پرداخت مالیاتهای موضوع این قانون نیستند ۱. وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی ۲. دستگاه‌هایی که بودجه آنها به وسیله
Author Rating
۵1star1star1star1star1star

کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت در اختیار کانون مشاوران مالیاتی پایتخت می باشد.